Metformin (Generic Glucophage) för behandling av polycystiskt ovariesyndrom

Hur fungerar Metformin för polycystiskt ovariesyndrom?

Polycystiskt äggstockssyndrom diagnostiseras hos var tionde kvinna vid 18 års ålder. Det är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos kvinnor i reproduktionsåldern. Enligt National Institutes of Health misstänker emellertid cirka 70% av kvinnorna med denna diagnos inte ens några patologier.

Hur fungerar Metformin för polycystiskt ovariesyndrom?

Det är fortfarande okänt vad som orsakar polycystiskt ovariesyndrom. Det finns en åsikt om genetikens och miljöens roll. Men kvinnor som har haft denna sjukdom modern eller paternalt i familjen löper högre risk. Diabetes mellitus ökar också risken för detta syndrom.

Cirka 70% av kvinnorna med polycystiskt ovariesyndrom har en störning i responsen på insulin. Denna resistens (en minskad känslighet) mot insulin kan leda till utveckling av diabetes mellitus typ 2. Denna anslutning fungerar i omvänd ordning. En av orsakerna till polycystiskt ovariesyndrom är insulinresistens.

En kompenserande hyperinsulinemi inträffar under denna diagnos, och den stimulerar produktionen av androgener av äggstockarna hos kvinnor, som har en genetisk tendens till polycystiskt ovariesyndrom. Med andra ord uppträder överskottet av insulin i den kvinnliga kroppen, och det leder till hormonstörning och en utveckling av polycystiskt äggstockssyndrom.

På grund av detta är Metformin (Generic Glucophage) ett av de mest effektiva läkemedlen för behandling av polycystiskt ovariesyndrom. Det förklaras av det faktum att den farmakologiska effekten av Metformin består i hämning av insulinresistensen och en minskning av insulinproduktionen.

I fallet med den låga insulinnivån i blodet och en sänkning av glukosnivån har en kvinna återhämtning av lipidbalansen såväl som ämnesomsättningen. På grund av detta minskar den överdrivna effekten av insulin på äggstockarnas celler, och de börjar gradvis återställa dess funktion.

Följande processer observeras på grund av återhämtningen av äggstocksfunktionerna:

 • Ägglossningsåterhämtning;
 • Menstruationsförbättring.
 • Minskad androgen hormon;
 • Ökad nivå av gonadotropa hormoner.

Ökningen av LH och FSH som sker på grund av användning av Metformin ger en återhämtning av kvinnans fertilitet.

Metformin (generisk glukofag) under polycystiskt äggstockssyndrom tas dock inte bara för att återhämta reproduktionsfunktionen hos kvinnor utan också för att minska risken för hyperplasi och endometriumcancer. En långvarig ökning av androgena hormoner hos kvinnor ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar inklusive arteriell hypertoni.

Därför ger en farmaceutisk terapi med användning av Metformin en komplex åtgärd inte bara på könsorganens funktioner utan också på det kardiovaskulära systemet som förbättrar hjärthälsan och livskvaliteten hos patienter med diabetes och polycystiskt ovariesyndrom.

Hur många mg Metformin ska jag ta för polycystiskt äggstockssyndrom?

En majoritet av läkare rekommenderar standarddoser av Metformin under polycystiskt äggstockssyndrom. Detta är 1000-1500 mg Metformin per dag beroende på glukosnivån i blodet, insulinnivån och ytterligare komplikationer. De erfarna studierna och recensionerna av kvinnor har dock bekräftat att standarddoser av Metformin är ineffektiva under polycystiskt ovariesyndrom.

En minimal dos av Metformin bör vara 1000 mg under behandlingen av polycystiskt äggstockssyndrom, och en daglig dos bör vara minst 2000 mg. De flesta kvinnor säger att användningen av 2,5 g Metformin per dag har medfört förändringar.

Detta har en förklaring: låga doser räcker för att justera glukosnivån i blodet på grund av den komplexa effekten av Metformin (Generic Glucophage). För att återställa äggstocksfunktionerna räcker inte denna dos. Det är nödvändigt att uppnå maximal hämning av insulinresistensen.

Vilka är biverkningarna av Metformin (Generic Glucophage)?

De höga doserna av Metformin under polycystiskt ovariesyndrom ökar risken för biverkningar något. Om alla försiktighetsåtgärder följs ger de emellertid inget obehag över tiden. Du bör förstå att biverkningarna växer under användning av mer än 2500 mg per dag och under njursjukdomarna.

Kvinnor som tar Metformin i höga doser för att behandla polycystiskt ovariesyndrom har vanligtvis följande symtom:

 • Illamående, flatulens, obehag och diarré.
 • Lätt huvudvärk;
 • Klåda i huden, utslag.

Den farligaste biverkningen av Metformin är mjölksyraacidos. Det är ett tillstånd när mjölksyran ackumuleras i vävnader och blod. Symtomen på detta tillstånd är muskelsmärta, andfåddhet, domningar i extremiteterna, blekhet och hjärtrytmstörning. Om dessa symtom uppstod ska användningen av Metformin avbrytas och mjölksyrans nivå kontrolleras i blodet.

Kan Metformin hjälpa dig att gå ner i vikt under behandling med polycystiskt ovariesyndrom?

På grund av metaboliska störningar relaterade till polycystiskt äggstockssyndrom har många kvinnor fetma. Behandlingen av fetma kompliceras av diabetes mellitus typ 2 som uppträder på grund av insulinresistensen.

Kan Metformin hjälpa dig gå ner i vikt?

Användningen av intensiva hämmare av aptiten är kontraindicerad under diabetes och polycystiskt ovariesyndrom eftersom det kan komplicera sjukdomsförloppet. Därför är Metformin och dietterapi de viktigaste metoderna för att bekämpa fetma.

Metformin (Generic Glucophage) kan dock inte betraktas som den grundläggande produkten för att gå ner i vikt. Det är bara ett extra verktyg under den kalorifattiga dieten som hjälper till att påskynda ämnesomsättningen och öka användningen av fetterna i muskelvävnaden.

Men som de senaste studierna visar kan Metformin minska kroppsmassan hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom med 10% om den höga fysiska aktiviteten och en lågkolhydratdiet följs. Det uppnås endast i kombination, och bara om kroppsmassindex överstiger 30. Ju mindre patienten har procentandelen fett och kroppsmassindex, desto sämre kommer Metformin att fungera.

Det förklaras av det faktum att detta läkemedel huvudsakligen påverkar fettvävnaden i magen. Visceralt fett påverkar de inre organens arbete i detta område. Och ju lägre procentandel fett är i kroppen, desto mindre mängd fettvävnad finns runt magen. Det betyder att Metformin inte ger den högsta aktiviteten.

Köp metformin (generisk glukofag) för polycystiskt ovariesyndrom. Hur hjälper Metformin dig?

Metformin för polycystiska äggstockar, enligt läkare, är ett läkemedel som används när det finns tecken på diabetes mellitus eller i prediabetiskt tillstånd.

Köp Metformin för polycystiskt äggstockssyndrom.

Metformin för polycystiskt äggstockssyndrom, enligt recensioner och fastställda fakta, ingår i en grupp läkemedel som kallas biguanider. Idag börjar det förvärvas aktivt av många patienter under behandlingen av polycystiskt äggstockssyndrom.

Behandling av polycystiska äggstockar med hjälp av köp och användning av Metformin syftar till att minska nivån av insulin som produceras i blodet för att förhindra endokrina störningar och återställa hormonbalansen i kvinnans kropp.

Bland de mest kända och effektiva effekterna av Metformin för polycystiskt äggstockssyndrom är följande:

 • Användningen av Metformin för polycystiskt äggstockssyndrom påverkar insulinproduktionsprocessen och bidrar till en signifikant minskning av kroppens lojalitet mot glukos. Detta är mycket viktigt, eftersom glukos föregår bildandet av diabetes.
 • Metformin är användbart för att återställa glukosuppfattningsmekanismen och därigenom stabilisera ämnesomsättningen och förbättra kroppens hormonella funktion. Samtidigt minskar indikatorn för en persons vikt.
 • Inköp och användning av Metformin för polycystiskt äggstockssyndrom har också en gynnsam effekt på lipidsammansättningen av humant blod, vilket gör det mer mottagligt för glukosupptagning.
 • Metformin i bruksanvisningen för polycystisk äggstock beskrivs inte som ett läkemedel mot polycystiskt ovariesyndrom men det är extremt användbart eftersom det reagerar på hormonella processer i kvinnokroppen.
 • Under behandlingen av polycystiskt äggstockssyndrom hjälper Metformin till att återställa ägglossningen och återställa en harmonisk menstruationscykel. Med andra ord, tack vare inköpet av Metformin för behandling av polycystiskt äggstockssyndrom, är det möjligt att återföra fertilitet och förmågan att fortsätta loppet.
 • Metformin med polycystiska äggstockar har en överväldigande effekt på den ökade produktionen av manliga könshormoner. Denna förmåga hos ett medicinskt preparat påverkar positivt hormonerna hos en kvinna med polycystisk sjukdom och hjälper till att återställa äggstockarnas fungerande och harmoniska arbete.

Att köpa detta läkemedel är till hjälp inte bara vid diagnos av polycystiskt ovariesyndrom. Detta läkemedel rekommenderas också som en del av en behandlingsregim för andra inflammatoriska eller onormala processer i det kvinnliga reproduktionssystemet.

Statistik visar att över 80% av kvinnorna som behandlats med Metformin har stabiliserat sin kroppsvikt under behandlingen, den hormonella balansen har förbättrats och de primära symptomen på sjukdomar i samband med det endokrina systemet har försvunnit.

Här har du svaret på frågan: ”Behöver jag köpa Metformin för polycystiskt äggstockssyndrom?”. Svaret är ja!

Du kan besöka vår partners beprövade onlineapotek och köpa Metformin till bästa pris!